Menighedsråd

Søborg menighedsråd 2020-2024

Torben Jensen | Formand
Toftevej 53, Søborg
3250 Gilleleje
Telefon: 20785894
E-mail: tje@seges.dk

Lise Jensen Næstformand og kontaktperson
E-mail: lisejensen@city.dk

Laila Bernhardsen  | (på orlov)
E-mail: laila.postbox@gmail.com

Henrik Larsen  | Kirkeværge
E-mail: krigsagergaard2002@gmail.com

Linda Andersen | Kasserer
E-mail: lia4@hotmail.dk

Jeanette Wachenschwantz | Sekretær
E-mail: jeanettew@experimentarium.dk

Sarah Auken | Kbf. sognerpræst
E-mail: stau@km.dk

Stedfortrædere er:
Leni Larsen (aktiv stedfortræder) og Sanne Hilmer Nielsen

Møderne afholdes i "Stalden" i Søborg præstegård og er åbne for alle.
Dagsorden vil være fremlagt ca. 8 dage før i kirkens tårnrum, og er der nogen ønsker yderligere orientering om en eller flere af sagerne kan man henvende sig til Torben Jensen op tlf: 20 78 58 94.