Kirkegården

Graver og kirketjener  Lars Christensen
Bygaden 33 
3250 Gilleleje
Træffes bedst mellem kl. 12.00 - 13.00. Mandag er fridag.
Telefon: 48 39 18 10
E-mail: l.pc@tdcadsl.dk