Medlemskab

Indmeldelse

Man bliver medlem af folkekirken, når man bliver døbt i folkekirken. Er man ikke døbt og ønsker at blive medlem, skal man derfor døbes. 
Er man døbt med en anden kristen dåb fx som katolik og ønsker at blive medlem af folkekirken, skal man henvende sig til sognepræsten.  
Er man døbt, men senere meldt ud af folkekirken kan man blive genindmeldt ved henvendelse til sognepræsten. 

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. 

Husk, at det ikke er sikkert at sende CPR-nummer via en ukrypteret mailforbindelse. Udmeldelse ved skriftlig henvendelse SKAL SKE MED SIKKER POST.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. 

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen. 

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.