Dåb i Søborg Kirke

Dåb

Hvis du døber dit barn inden, det er fyldt 6 måneder, sker navngivningen ved dåben. Barnet bliver registeret i kirkebogen (ministerialbogen) i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben får du udleveret barnets fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.


Dåb i Søborg Kirke

Vi har dåb de fleste søndage i forbindelse med søndagsgudstjenesten kl. 10.30

Ønsker du, at få dit barn døbt i Søborg Kirke, skal du henvende dig til sognepræsten. 

Man kan blive døbt på alle tidspunkter i livet. Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du underskrive en erklæring om, at du ikke tidligere er døbt og ønsker at blive det nu.

 
Hvis du ikke bor i Søborg Sogn

Bor du ikke i sognet, men ønsker en dåb i kirken, skal du have en særlig tilknytning til sognet. Der gælder følgende tilknytningsregler:

  • én af forældrene er selv døbt, konfirmeret eller viet i Søborg Kirke
  • én af forældrene selv har haft bopæl i sognet
  • én af forældrene har aktuelt nære pårørende boende i sognet (dvs. bedsteforældre til dåbsbarnet)

Check dit bopæls sogn på sogn.dk. Er du i tvivl så kontakt kirkekontoret på soeborg.sogn@km.dk.


Gudforældre og faddere

Et dåbsbarn skal have mindst to faddere plus den, der bærer barnet (gudmor/gudfar). Sidstnævnte kan være en af forældrene. Der må være 5 faddere i alt.

For at kunne blive fadder eller gudmor/gudfar skal man selv være døbt. Aldersmæssigt skal man helst have nået konfirmationsalderen.