Konfirmation i Søborg Kirke

Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev født. Som konfirmand gentager du dåbens ja til den kristne tro og bliver velsignet.

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

 

Dato for konfirmation

Konfirmation 2025 lørdag den 17. maj

 

Hvornår skal jeg gå til præst?

I Søborg Sogn foregår konfirmationen i foråret, mens du går i 8. klasse. Derfor skal du "gå til præst", mens du går i 8. klasse - hvis du vil konfirmeres.

Du er hjertelig velkommen til at gå med til præst også selvom du ikke vil konfirmeres - eller bare er i tvivl.

Undervisningstidspunkter og dage kan variere. Alle vil få besked til orienteringsaftenen om forløbet. 

Der er mødepligt til undervisningen. Hvis en konfirmand er syg eller på anden måde ikke kan komme, skal præsten have besked af konfirmandens forældre – enten ved en opringning til præstens mobil, en sms til samme, eller en mail. 

 

Tilmelding til konfirmation

Tilmelding sker via vores hjemmeside (ikke via folkekirken.dk) og tilmelding er mulig lige inden sommerferien. 

Klik her for tilmelding