Bisættelse og begravelse

Ved dødsfald kontaktes først præsten der er begravelsesmyndighed i sognet  og så evt en bedemand.

At præsten er begravelsesmyndighed betyder at det er præsten der ekspederer papirerne videre i systemet,  melder dødsfald til cpr-registeret og godkender begravelsesform.


Begravelsesformer

Begravelse kaldes det, når afdøde jordfæstes - dvs. hele kisten sænkes i jorden. 
En bisættelse er betegnelsen for højtideligheden forud for en brænding af afdøde.

Gravsteder  

På Søborg kirkegård kan man vælge mellem forskellige gravsteder.
Man kan få et egentligt gravsted i forskellige størrelser.

Fredningstiden for en kistebegravelse er 30 år - dvs. at man skal "leje" gravstedet i mindst 30 år. Man kan selv vedligeholde gravstedet eller betale kirken for at gøre det.
Man kan erhverve et urnegravsted, som er et egentligt gravsted i mindre format, og som har en fredningstid på 10 år. Dette kan man ligeledes selv vedligeholde eller betale kirken for at passe.
Man kan få urnen nedsat i plænen. Her får man mulighed for at have en gravsten med navn og data på afdøde, og da stenen ligger i græsplænen i højde med græsset, kræves der ikke anden vedligeholdelse end græsslåning. 

Man kan også få urnen (eller kisten) nedsat i fællesgraven - det, der i gamle dage hed "de ukendtes grav".

På fællesgraven er det ikke markeret, hvor den enkelte urne/kiste er sat ned, og eventuelle blomster lægges ved den store fællessten.