Dåb

Dåb aftales med sognepræsten når barnet er født.

Vi har dåb de fleste søndage i forbindelse med søndagsgudstjenesten kl. 10.30. Ønsker I dåb skal du kontakte sognepræst Sarah Thorngreen Auken på stau@km.dk eller telefon 20 56 00 10.

Bor du ikke i sognet, men ønsker en dåb i kirken, skal du have en særlig tilknytning til sognet. Der gælder følgende tilknytningsregler:

    • én af forældrene er selv døbt, konfirmeret eller viet i Søborg Kirke
    • én af forældrene selv har haft bopæl i sognet
    • én af forældrene har aktuelt nære pårørende boende i sognet (dvs. bedsteforældre til dåbsbarnet)

Man kan blive døbt på alle tidspunkter i livet. Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du underskrive en erklæring om, at du ikke tidligere er døbt og ønsker at blive det nu.

Gudforældre og faddere

Et dåbsbarn skal have mindst to faddere plus den, der bærer barnet (gudmor/gudfar). Sidstnævnte kan være en af forældrene. Der må være 5 faddere i alt.

For at kunne blive fadder eller gudmor/gudfar skal man selv være døbt. Aldersmæssigt skal man helst have nået konfirmationsalderen.