Om Kirken

Søborg Kirke 

Søborg Kirke indevendigt

Det, som først slår en indtrædende i den smukke, romanske Søborg Kirke, er dens imponerende størrelse af en landsbykirke at være. Men det viser sig da også, at Søborg Kirke er mere end bare en almindelig landsbykirke. 

Kirken blev antagelig påbegyndt i begyndelsen af Valdemar den Stores regeringstid (1157-82). Under Nationalmuseets udgravninger på " Mellemholmen” i 1979 fandt man to teglværksovne med den kendte munkesten Eskil-stenen, som er lidt mindre end almindelige munkesten. Navn har den fået efter ærkebiskop Eskild (1137-77), som var den første der lærte danskerne at brænde ler til byggemateriale.

Denne sten genfinder vi i Søborg Kirke, på slotsruinen samt Esrum kloster. 

I korets sydside i ottende række over soklen sidder en teglsten med runer, som er indridset før brændingen. Der står ”den første”. Det er måske Søborg Kirkes første sten. Atomstationen Risø daterer brændingen til omkring 1140, hvilket passer godt sammen med den kendsgerning at Valdemar erobrede Søborg slot fra kirken i 1161. 

 

    

Symbol i Søborg Kirke

Kirken havde oprindelig bjælkeloft, men dronning Margrethe I, der er født på Søborg Slot, lod kirken overhvælve med to rækker krydshvælv, hver på fire fag, der hviler på tre slanke, runde søjler i rummets midtlinje.

 

I det nuværende tårn fra ca. 1250 hænger der to malmklokker, begge smukt ornamenterede og med indskrift. Den ældste blev støbt  i 1649 af Hans Meyer i Helsingør, og den yngste, der erstattede den gamle Fastenove- klokke fra 1514, er støbt i København i 1934. Den gamle klokke opbevares nu på Nationalmuseet. 

 

På korets sydside blev der omkring 1400 opført et sakristi, hvis vestmur ligger i flugt med skibets triumfvæg. - Kirkens våbenhus blev nedrevet i 1863, men i 1940 blev det genopført i sin nuværende skikkelse. Det bruges nu som ligkapel.

På vægge og søjler inde i kirken er der rester af den gamle kalkmaleri- udsmykning. 

 

Døbefonten er af granit, romansk, af samme alder som kirken. 

 

Alterbordet, sikkert sen middelalderligt, er opmuret af røde munkeste. Det er dækket af en mørkpoleret marmorplade. Altertavlernes skåret i eg af Hans de Brugge i 1592. Nu indeholder storfeltet et nyere maleri af Aug. Thomsen (Jesus som 12-årig i Templet) 1843, men den oprindelige tavle, der var delt i 4 felter opbevares på Nationalmuseet. Alterstagerne er fra 1641.

 

Prædikestolen er et fint og særpræget renæssancearbejde fra omkring 1600.

 

Søborg Slot blev ødelagt under borgerkrige og reformationens indførelse, i 1536, og samtidig blev Søborg Købstad (fra 1270) jævnet med jorden. Men kirken blev skånet gennem alle disse ulykker. Den står nu smuk og velholdt og byder sine sognebørn velkommen til gudstjeneste i glæde og i sorg, men den byder også velkommen til den farende svend, der vil lytte til dens historie og forkyndelse.

 

Læs mere om Søborg Kirkes historie på Nationalmuseets side "Danmarks Kirker":

http://danmarkskirker.natmus.dk/frederiksborg/soeborg-kirke/

Søborg Kirkes orgel

Orgel

Søborg kirkes orgel er bygget af Frobenius 1969, ombygget i 1996.  Orgelet har 24 stemmer, 2 manualer og pedal.