Kirkebil

Hvis man ikke selv kan transportere sig til kirken, og bor indenfor kommunen, kan kirkebil bestilles på telefon: 48 30 37 76 senest to dage før brug.